Map Drive

Dễ dàng tải lên các tệp dữ liệu không gian, tạo bản đồ theo mẫu, chia sẻ bản đồ, nhúng bản đồ vào các website và hệ thống ứng dụng khác của bạn

Dễ dàng tải lên các tệp dữ liệu không gian giống như cách bạn tải các tệp dữ liệu lên Google Drive

Hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu không gian khác nhau: Shapefile, KML, GeoJSON, GPX, Excel,…

 

Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu không gian từ các hệ tọa độ khác nhau về hệ tọa độ quốc tế WGS – 84

Dễ dàng quản lý các lớp dữ liệu không gian giống như cách bạn quản lý các tệp dữ liệu trên Google Drive

Quản lý các lớp dữ liệu không gian trong các thư mục, dễ dàng đổi tên, xóa, tải xuống, di chuyển lớp dữ liệu không gian giữa các thư mục.

 

Xem trước các lớp dữ liệu không gian. Chuyển đổi dữ liệu không gian về hệ tọa độ WGS-84.

Dễ dàng chia sẻ các lớp dữ liệu không gian với người dùng khác trong tổ chức giống như cách bạn chia sẻ các tệp dữ liệu trên Google Drive

Chia sẻ lớp dữ liệu không gian với những người dùng khác trong tổ chức của bạn. 

 

Phân quyền (chỉ đọc, cho phép sửa,…) trên mỗi lớp dữ liệu không gian mà bạn chia sẻ

Tạo bản đồ với Mapdrive.io ngay !

Dễ dàng nhúng vào website và chia sẻ với người dúng khác như Google Drive

Và nhiều tính năng thú vị khác

Tạo các bản đồ từ nhiều mẫu bản đồ khác nhau theo nhu cầu sử dụng của bạn

Dễ dàng thêm vào bản đồ các lớp bản đồ từ các tệp dữ liệu không gian mà bạn đã tải lên

 

Lựa chọn bản đồ nền phù hợp từ hàng chục loại bản đồ nền được MapDrive hỗ trợ

Dễ dàng chia sẻ bản đồ cho người khác

Mỗi bản đồ có một URL duy nhất, MapDrive cho phép bạn chia sẻ bản đồ lên mạng xã hội hoặc qua email  cho người dùng cùng tổ chức với cơ chế phân quyền linh hoạt

 

Xuất bản công khai bản đồ của bạn để cho phép tất cả mọi người có thể nhìn thấy và sử dụng bản đồ của bạn

Nhúng bản đồ vào các website và các hệ thống ứng dụng khác

Dễ dàng lấy mã nhúng để nhúng bản đồ mà bạn đã tạo vào các website

 

Dễ dàng tích hợp bản đồ mà bạn đã tạo vào các hệ thống ứng dụng khác thông qua mã JavaScripts API.

Thêm và quản lý người dùng trong tổ chức của bạn

Là một chủ sở hữu, bạn có thể dễ dàng mời đồng nghiệp tham gia tổ chức của bạn trên MapDrive

 

Là một chủ sở hữu, bạn có thể dễ dàng cấp quyền cho người dùng theo từng vai trò cụ thể.

This is what our esteemed clients have
to say

This is what our esteemed clients have to say

There are many variations of lorem passages of Lorem Ipsum available, but the majority.

Tạo bản đồ với Mapdrive.io
chưa bao giờ dễ dàng hơn thế